Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
4. februar:

Klarer vi å få kontakt med deg?

Når vi etterkvart skal sende SMS eller ringe til deg som står for tur til vaksinering, eller om vi t... Les meir

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søppeltømming

Tenesteomtale

Avfallet ditt blir henta regelmessig og så godt det lèt seg gjere, utan sjenerande støy, lukt eller støv. Avfallsbehaldarane blir sat tilbake der dei var og grinder, porter og dører skal lukkast.
 
Du vil få melding om korleis kjeldesortering blir gjord i din kommune.

Målgruppe

Private hushald.

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Sjå
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Drift og forvaltning
Telefon:37 93 47 00
Epost:post@bygland.kommune.no
Postadresse:Sentrum 18 4745 BYGLAND
Besøksadresse:Sentrum 18 4745 BYGLAND
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-01-20 13:53
Gyldig til
2020-11-30