Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Søppeltømming

  Tenesteomtale

  Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

  Målgruppe

  Private hushald

  Pris for tenesta

  Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

  Sjå
  Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

  Lover

  Forurensningsloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Drift og forvaltning
  Telefon:37 93 47 00
  Epost:post@bygland.kommune.no
  Postadresse:Sentrum 18 4745 BYGLAND
  Besøksadresse:Sentrum 18 4745 BYGLAND
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:53
  Gyldig til
  2020-11-30