Gratis kjernetid

Frå 1. august 2022 er inntektsgrensa for gratis kjernetid kr. 598 825. Gratis kjernetid gir rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen kvar veke.

Ordninga gjeld uavhengig av om barnet har deltids- eller heiltidsplass. Det betyr at eit barn med deltidsplass med rett på gratis kjernetid har krav på gratis kjernetid 20 timar uavn\hengig av størrelsen på barnehageplassen.

Om nokon vel å kun ha desse 20 timane, er tilbodet gratis.

Foreldre/føresette må søke om gratis kjernetid i føresettportalen.

Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling inneber at ingen skal betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass.

Foreldre/føresette må søke om redusert foreldrebetaling.

Slik søkjer du

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling gjer du via føresettportalen.

wEPkNksQbCs 8wAAAABJRU 5ErkJggg==

https://barnehage.visma.no/bygland