Dette medfører at inga hushaldning skal betale meir enn 6% av hushaldninga si samla inntekt for ein barnehageplass.

Hushaldningar med ei samla skattepliktig inntekt lågare enn 548 500 kroner, har rett til redusert foreldrebetaling i barnehagen.
Maksprisen for 2019 er 3 040 kroner per månad, og totalt 32 490 kroner per år.

Foreldre med inntekt under dei nye grensene, må sjølve søke om reduksjon i foreldrebetalinga. Alle vert automatisk belasta for makspris. Får ein godkjent reduksjon i foreldrebetaling, gjeld den enye satsen frå den månaden søknaden er registrert motteken i kommunen.

Gratis kjernetid
2, 3, 4 og 5-åringar og barn med utsett skulestart får gratis kjernetid i barnehagen dersom  hushaldninga har låg inntekt. (Under 548 500 kr).
Her finn du informasjon om foreldrebetaling

Under på denne sida finn du søknadsskjema.