Til stades: Sigbjørn Åge Fossdal, Åsulv Horverak, Aasmund Lauvdal, Kjersti Plathe, Knut Olav Forgard, Rune Larsson og Jorunn Sørlie Tveiten (via Skype)

Status pr. 23.04.20 kl. 09:00

  • Ingen nye smitta
  • Ingen nye i karantene
  • Arendalsveka vil bli avlyst
  • Vedk. arrangement i sommar: Kommuneoverlegen venter på anbefalingar frå folkehelseinstituttet vedk. ulike arrangement. Desse anbefalingane kjem 30. april.
  • Turistinformasjon: Ein ser for seg at det blir mest nordmenn som reiser i Noreg i sommar. Ein må tilpasse graden av turistinformasjon til dette
  • Kommuneoverlegen blir med i formannskapsmøtet den 6. mai
  • Publikumsmottaket skal framleis halde stengt
  • Treningsrom og idrettshall held framleis stengt

Nye møte i kriseleiinga på måndag og torsdag i neste veke