Til stades: Sigbjørn Åge Fossdal, Åsulv Horverak, Aasmund Lauvdal, Kjersti Plathe, Knut Olav Forgard, Rune Larsson og Jorunn Sørlie Tveiten (via Skype)

Status pr. 20.04.20 kl. 09:00

  • Ingen nye smitta
  • Det er pr. no ingen i karantene
  • Barnehagane startar onsdag
  • Førebur oppstarten av klassane 1. – 4.
  • Kommuneoverlegen har hatt kontakt med 17. mai-komiteane. Hornmusikken kan spele utanfor Byglandsheimen under føresetnad av at dei held avstand.
  • Ordførar har hatt kontakt vedk. tiltakspakkene
  • Ny rettleiar vedk. fysioterapi har kome
  • Portalen om å søke økonomisk stønad for næringslivet opna laurdag