Bygningane og området er freda, men det er likevel mogeleg å skape liv og røre innanfor gitte rammer.

Har DU nokre tankar eller idear om kva vi kan gjere? Kva ynskjer DU at skal av tilbod/aktivitetar?

Du kan sende innspel til Bygland kommune lenger nede på sida. Du kan skrive i tekstfeltet og/eller du kan skrive det i eit dokument som du lastar opp på sida. Då vil vi få tilsendt innspelet ditt, og kan ta det vidare i arbeidet.
Du kan og sende innspelet ditt til post@bygland.kommune.no

Ikkje nøl med å ta kontakt med prosjektleiar Tone Straume Wikeland, tlf. 98 21 08 98, e-post: tone@prosjekthuset.com

Frist for innspel var: 11. november 2020