Kl. 09.00 - Velkomen

 • Registrering 
 • Mingling med drikke og noko å bite i

Kl. 10:00 - Plenum

 • Introduksjon og velkomen v/ordførar Sigbjørn Åge Fossdal
 • Informasjon
  • Det gode livet rundt Byglandsfjorden - korleis?
  • Pitching av pågåande utviklingsaktivitetar
  • Bygland kommune sine moglegheiter sett frå Agder

Pause

Kl. 11.45 - Inspirasjon 

 • Rasmus Johnsen (Danmark, Cold Hawaii m.m.): Cold Hawaii - slik laga vi ein masterplan. Kva kan Bygland lære av det? LES MEIR
 • Gaute Ubostad (Lindesnes, Under m.m.): Næringsutvikling - suksessfaktorane eg jakter på! Kva kan Bygland bygge vidare på? LES MEIR
 • Jan Fasting (Arendal, Canvas m.m.) LES MEIR

Kl. 13.00 - Lunsj

 • Inspirerande meny frå Bygland
 • Tom Slorafoss: Inngifta byglending, hytteeigar og patriot:  "Byglandsfjorden i mitt hjerte!" LES MEIR

Kl. 14.15 - Interaksjon

 • Mål/intensjon/visjon v/John Salve Sigridnes 
 • Innleiing til grupper v/Tomas Almaas, Agder fylkeskommune
 • Jobbe saman i gruppene (inkl. pause/drikke/enkelt måltid i grupperom)
 • Kjapp oppsummering ved gruppeleiarane i plenum
 • Vegen vidare og takk for i dag v/kommunedirektør John Salve Sigridnes

Slutt ca kl. 16.00