NGU har gitt oss ei pressemelding. Den kan du lese her:

"Pressemelding:
Helikoptermålinger i lav høyde

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 20. september 2020 utføre geofysiske målinger med helikopter i deler av Vestfold og Telemark, og Agder fylker.

Helikoptermålingene i Vestfold og Telemark skjer i samarbeid med regiongeologen i fylkeskommunen, og skal foregå i områder av Fyresdal, Nissedal og Drangedal kommuner. I Agder fylke skal det flys i Bygland, Åmli og Vegårshei kommuner.

Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle uran- og radonkonsentrasjonen i området. Det skal også avklares hvor lav cesium-137 konsentrasjon er etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.  Målingene vil også være grunnlag for kartleggingen av geologiske ressurser i fylkene.

I måleområdet finnes det verneområder. Det er nødvendig å måle over verneområder for å få et sammenhengende bilde av geologien. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, noe som også er et av verneformålene.

Målesonden

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer i retning øst - vest, og med høyde 75 meter over bakken og hastighet ca. 100 km/t. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om naturlige radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også ved grunnvannsundersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

To uker

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Pegasus Helicopter og en operatør fra NGU. Målingene blir avsluttet i løpet av to uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Ved spørsmål, ta kontakt med

Frode Ofstad, NGU, mob.: 909 52 158, e-post: frode.ofstad@ngu.no

Marco Brönner, NGU, mob.: 486 07 696, e-post: marco.bronner@ngu.no

Sven Dahlgren,  Vestfold og Telemark fylkeskommune, tel.: 906 92 752"

 

Foto: Pegasus Helicopter"