Styreleiar Terje Damman i Konsesjonskraft IKS har sendt ut ei pressemelding: