Her er pressemeldinga frå Aust-Agder utviklings- og kompetansefond:

"12 mill. kroner i utdeling av tilskudd

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde i 2014 en samlet avkastning på 36,3 mill. kroner, tilsvarende 9,8 prosent. Styret har vedtatt at det skal utdeles inntil 12 mill. kroner i 2015/16. Av dette avsettes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i.

Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner.

Midler ønskes tildelt til prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket. Den fullstendige utlysningsteksten er tilgjengelig på fondets hjemmeside www.aaukf.no.

Søknadene bør som hovedregel komme fra bedrifter, næringer eller klynger med aktivitet i fylket. Man bør være tilknyttet et FoU-miljø som er aktive bidragsytere i prosjektet. Det er imidlertid ikke et krav at FoU-miljøet er lokalisert i fylket.

Søknadsfrist er 15. oktober 2015.

En egen annonse om utlysning av midler vil bli satt inn i Aust-Agder Blad, Tvedestrandsposten, Agderposten, Arendals Tidende, Frolendingen, Grimstad Adressetidende, Lillesands-Posten, Høvågavisa, BirkenesAvisa, Setesdølen, ÅmliAvisa og Fædrelandsvennen. I tillegg vil annonsen bli gjort tilgjengelig på hjemmesidene til kommunene, fylkeskommunen og på fondets egen hjemmeside http://www.aaukf.no/

Kontaktpersoner:
Styrets leder Atle Svendal tlf. 37 25 31 20 / 92 01 63 70
Daglig leder John G. Bergh tlf. 37 01 73 22 / 90 01 16 93

Søknad sendes elektronisk til postmottak@austagderfk.no innen 15. oktober 2015."