HER finn du presentasjonen frå folkemøtet om "Indre Agder" som var på Bygland. Merk at ein slik presentasjon bare gjev delvis bilde av informasjonen på møtet. Det blei og presentert regjeringa sine argument for kommunereform, men betre og fyldigare informasjon om dette er å finne på kommunereform.no. Argument mot kommunereforma finn du greitt på heimesida og fjesboksida til Lokalsamfunnsforeningen.

Utgreiinga om "Indre Agder" er venta å bli godkjent 19. mai, og vil bli offentleg kort tid etter det.