PPT (Pedagogisk Psykologisk Teneste) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bygland, Bykle og Valle.  Valle kommune er vertskommune.

Kontaktinformasjon:
PPT for Setesdal
Postadresse:P.b. 4, 4747 Valle
Besøksadresse i Valle: Kjellebergsvegen 8 (under Valle radio)
Besøksadresse utekontor: Byglandsfjord skule

Leiar
Øyvind Kjetsaa
Mobil: 945 29 061
Epost: oyvind.kjetsaa@valle.kommune.no

PP-rådgjevar
Gro Elisabeth Herum
Mobil: 945 04 437
Epost: gro.herum@valle.kommune.no

Merkantil
Evelyn Kleggetveit
Mobil: 990 43 031
Epost: evelyn.kleggetveit@valle.kommune.no
Tilsett i 20% og er på kontoret i Valle på tysdagar