Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar under arbeid

Områderegulering for Ose bygdesenter

Reguleringsplan for Ose Bygdesenter er ikkje lenger på høyring.

Annonse

I samsvar med Plan- og bygningslova §12-10 vedtok Plan, miljø- og ressursutvalet i sak 7/19 den 17.01.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Ose bygdesenter med planid 201601 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 veker

Kommunen informerer

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032 (Planutkast)

Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2032 blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Dokumenta er og lagt ut på kommunehuset, biblioteka og frivilligsentralen.

Høyringsfristen er 15. april 2020

1