Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar på høyring

Områderegulering for Ose bygdesenter - 2. gongs offentleg ettersyn

Plan, miljø- og ressursutvalet vedtok 29.3.2022, sak 36/22, å legge områderegulering for Ose bygdesenter ut til ny høyring og offentleg ettersyn. Etter førre høyringsrunde er det gjort endringar i planen som gjer at det er behov for å legge planen ut på ny høyring. Sjå saksframlegg PMR 29.03.22 og plandokument for nærare informasjon

Reguleringsplan Ose bru