Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunen informerer

Offentleg ettersyn: Detaljregulering for Austad kraftverk

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Plan-, miljø- og ressursutvalet i sak 116/19, den 19.12.19 å legge forslag til reguleringsplan for Austad kraftverk med planid 201905 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 veker