Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunen informerer

Offentleg ettersyn - Områderegulering for Ose bygdesenter

Annonse

I samsvar med Plan- og bygningslova §12-10 vedtok Plan, miljø- og ressursutvalet i sak 7/19 den 17.01.2019 å legge forslag til reguleringsplan for Ose bygdesenter med planid 201601 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 veker