Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunen informerer

Detaljregulering for Nesmoen massetak

I møte den 13.12.2018 sak 68/18 vedtok kommunestyret fylgjande: "Med heimel i Plan- og bygningslova §12-12, 1. ledd vert detaljreguleringsplanen for Nesmoen massetak med planid 201801 og tilhøyrande føresegner, med siste revisjonsdato 14.11.2018 godkjent"

Kommunen informerer

IFK-plan 2019 - 2022

Nedanfor finn du den vedtekne IFK-planen for 2019 - 2022. (Plan for idrett-, friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg

Strandliv

Strandsoneplanen

Strandsoneplanen blei endeleg stadfesta i kommunestyret den 07.05.2015