Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunen informerer

IFK-plan 2019 - 2022

Nedanfor finn du den vedtekne IFK-planen for 2019 - 2022. (Plan for idrett-, friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg

Forstørrelsesglass

Detaljregulering for Nesmoen massetak

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Plan, miljø- og ressursutvalet i sak 68/18 den 28.08.2018 å legge forslag til reguleringplan for Nesmoen massetak med planid 201801 og tilhøyrande dokument ut på høyring og offentleg ettersyn i seks - 6 - veker.

Strandliv

Strandsoneplanen

Strandsoneplanen blei endeleg stadfesta i kommunestyret den 07.05.2015