Ordførar Leiv Rygg.jpg

 

Leiv Rygg Langerak, Ordførar i Bygland sidan 2011, Senterpartiet

 

Bygland er ein fager kommune i Setesdal. Bygdene speglar seg i Byglandsfjorden eller ligg vent nede ved Otra, og heiene strekkjer seg langt innetter både på aust- og vestheia.

Vi legg vekt på å tilby gode kommunale tenester til innbyggjarane våre. Skal ein tru dei ulike kommunebarometra lukkast vi med dette, vi skorar godt over landsgjennomsnittet og er heilt i toppen i Aust-Agder.

Det vi treng i Bygland er fleire byglendingar. Her er godt om plass og tomter har vi mange stader i kommunen.

Tenkjer du på å slå deg til i Bygland, eller å starte verksemd her, ta kontakt!