Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppsummering frå samlinga

Den 1.12.21 var det workshop med inviterte deltakarar. Arrangørar var Agder fylkeskommune og Bygland kommune.

Programmet for dagen var variert, men det grunnleggande temaet var følgjande:

  • Idémyldring ved hjelp av prosessverktøyet "Idedialog"
  • Presentasjon

Deltakarane var fordelt på fleire bord, og kvart bord fekk i oppgåve å vere kreative og kome med idear. Eit utval av dei nye ideane skulle presenterast for resten av forsamlinga.

Ein hovudregel for idémyldringa var: "Jo villere, jo bedre - alt er lov"

Alle innspela blei samla i eitt dokument - dette finn du lenger nede på sida under menyknappen