Bassenget er ope kvar onsdag og fredag frå kl 17:00 - 20:00.

Born skal ha fylgje av vaksen person. Frå og med 6. klasse kan born som er symjedyktige bade utan fylgje av vaksen.
Alle må dusje og såpevaske heile kroppen før bading. Badehette skal nyttast.

Prisar 2017:

Sesongkort:

  • Einsleg under 18 år: 150 kroner
  • Einsleg over 18 år: 350 kroner
  • Familie: 700 kroner

Enkeltbillett:

  • Enkeltbillett under 18 år: 20 kroner
  • Enkeltbillett over 18 år: 60 kroner