Levering av avfall frå private

"Våre gjenvinningsstasjoner åpner igjen for levering av avfall fra private. For å unngå smittespredning og for at flest mulig skal få levert sitt avfall gjør vi oppmerksom på følgende:

  • Følg  Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for å unngå smittespredning
  • Vi tillater bare 3 kunder å levere avfall samtidig – kan medføre kø – bli sittende i bilene
  • Sorter avfallet i de forskjellige fraksjoner hjemmefra – gjør det raskere å levere – mindre kødannelse
  • Restavfall i sekk skal leveres i gjennomsiktige sekker

Åpningstider:

               Nesmoen Gjenvinningsstasjon 2. onsdag i måneden kl. 14.00 – 18.00

               Syrtveit Avfallsanlegg tirsdager kl. 08.00 – 14.30, torsdager kl. 08.00 – 19.00

Alle våre gjenvinningsstasjoner vil inntil videre være stengt på lørdager."