Føremålet med planen er å legge til rette for masseuttak.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentleg ettersyn i 1. etg på kommunehuset. Du finn dokumenta lenger nede på denne sida.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendast skriftleg innan 08.09.2022 til:

Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland eller pr. e-post: post@bygland.kommune.no og merk med sak nr. 21/335.

For nærare informasjon om planarbeidet: sakshandsamar Inger Siri Lidi tlf: 952 10 915 eller e-post: inger.siri.lidi@bygland.kommune.no