Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel

Saksframlegg med vedtak

Merk høyringsuttalar med sak nr. 18/5089 og send dei til post@bygland.kommune.no eller Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland.