Føremålet med planen er å legge til rette for utbygging av Austad kraftverk.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentleg ettersyni 1. etg på kommunehuset og er tilgjengeleg nedanfor.

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget kan sendast skriftleg innan 21.02.2020 til:
Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland, eller på e-post til: post@bygland.kommune.no og merkast med sak.nr 18/185.

For nærare informasjon om planarbeidet: Sakshandsamar Inger Siri Lidi, tlf. 952 10 915 eller e-post: inger.siri.lidi@bygland.kommune.no

Rådmannen

Annonse
Føresegner
Plankart Vertikalnivå 1
Plankart Vertikalnivå 2
Planomtale