Formannskapet handsama Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022 i møte den 21.11.2018.
Dokumenta er lagde ut til offentleg ettersyn på  kommunehuset, og du finn dei lenger nede på sida.

Årsbudsjettet og økonomiplanen skal handsamast av kommunestyret i møte den 13.12.2018.

Høyringsfrist: 11.12.2018.

Bygland, 22.11.2018
Leiv Rygg Langerak
ordførar

Annonse offentleg ettersyn

Formannskapet sitt vedtak

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapet sitt vedtak (gebyrregulativ)

Gebyrregulativ 2019