Legevakt:
Sentrum 18, 1. høgda, 4745 Bygland/ Ljosheimvegen 5, 4735 Evje
Kl. 08:30-15:00: tlf 374 07 900
Kl. 15:30 - 08:00: tlf 116117

Teknisk vakt: 970 04 745

Setesdal barnevern: Helsehuset, 4747 Valle
08:00 - 15:00: 482 27 643
Vakttelefon utanfor kontortid: 38 07 54 00

Andre nyttige telefonnummer:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Vest-Agder krisesenter for kvinner: 38 10 22 00

Krisesenter for menn - Kristiansand: 913 66 524

Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196