Opningstider:
Ope for dei med timeavtale: måndag - fredag kl 09:00 - 15:00
Ope utan timeavtale (Drop-in): måndag, tysdag og fredag kl 12:00 - 14:00

Du kan bestille time på NAV sine sider (www.nav.no) eller ringe 55 55 33 33