Hald deg heime om du er sjuk

Det er stor usikkerheit om korleis smitteutviklinga vil bli framover og om talet på innleggingar kan bli like høgt som i vinter.

Om du har nyleg fått luftvegsinfeksjon og føler deg sjuk, bør du halde deg heime.

Symptom på lufvegsinfeksjon kan til dømes vere hodepine og tett nase, eller meir klassiske influensaliknande symptom som feber, hoste, sår hals og nedsett allmenntilstand.

Vi minnar om at menyknappen "Registrere positiv sjølvtest" framleis er aktiv på heimesida.