PMR skal ha møte 1. april kl. 10:00 og formannskapet skal ha møte 1. april kl. 13:00.

Møta blir haldne via Teams - eit system som gjer at alle enkelt kan samhandle på lik linje med eit ordinært møte. Forskjellen er at alle sit i eigen heim.
Innkalling og protokoll vil bli lagt ut på heimesida vår når den tid kjem.