Margrethe Mosdøl er tilsett som ny helsesøster i Bygland kommune.

Ho startar i stillinga den 30.9.2016, men vil arbeide på deltid etter ferien for å sette seg inn i jobben.
Margrethe er utdanna sjukepleiar og førskulelærar med spesialpedagogikk 1 og 2.

Me ynskjer Margrethe velkomen til Bygland kommune!