NVE Atlas og Skredatlas blei i går slått saman og kom i ny drakt.

Med den nye kartkatalogen får vi eit NVE Atlas som inneheld det aller meste av NVE sine tematiske kartlag, vist på eit oppdater kart- og flybildegrunnlag.

Den nye kartportalen er meir brukarvennleg, og krev færre klikk før du finn  info om dei data du viser i kartet.

NVE ATLAS