Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskule - opptak

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og retningslinjer

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Opplæringslova

___

Rettleiing - korleis få utført

Bygland, Evje og Hornnes kulturskole er ein interkommunal kulturskole.

Kontaktinformasjon:
Kulturskolerektor: Irene Falck Jensen, 37 93 23 27/ 957 57 577
Avdelingsleiar: Linda Evensen, 959 91 849
Epost: post@e-h.kommune.no
Besøksadresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje
Nettside: www.behkulturskole.no

Skjema

Søknadsfrist

30.april

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Personal- og administrasjonsavdelinga
Telefon:37 93 47 00
Epost:post@bygland.kommune.no
Postadresse:Sentrum 18 4745 Bygland
Besøksadresse:4745 BYGLAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-11-29 09:09
Gyldig til2019-10-31