Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskule - opptak

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

  Kriterium/vilkår

  Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Norsk kulturskoleråd
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Bygland, Evje og Hornnes kulturskole er ein interkommunal kulturskole.

  Kontaktinformasjon:
  Kulturskolerektor: Irene Falck Jensen, 37 93 23 27/ 957 57 577
  Avdelingsleiar: Linda Evensen, 959 91 849
  Epost: post@e-h.kommune.no
  Besøksadresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje
  Nettside: www.behkulturskole.no

  Skjema

  Søknadsfrist

  30.april

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kultur
  Telefon:945 10 770
  Epost:anne.fauske@bygland.kommune.no
  Postadresse:Sentrum 18 4745 Bygland
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:45
  Gyldig til
  2020-11-30