Retningsliner for tildeling av løyve for motorferdsel i utmark

Legeerklæring. Dette skjemaet skal fyllast ut av lege og skal ligge vedlagt søknaden om løyve til bruk av snøskuter på grunn av funksjonshemming

Krav, tips og råd ved utfylling av skjema for snøskuterløyve

Du finn søknadsskjema under "Skjema"