Retningsliner for tildeling av løyve for motorferdsel i utmark

Legeerklæring. Dette skjemaet skal fyllast ut av lege og skal ligge vedlagt søknaden om løyve til bruk av snøskuter på grunn av funksjonshemming

Krav, tips og råd ved utfylling v skjema for snøskuterløyve

Lenke til søknadsskjema (Vi oppmodar om å lese dokumentet "Krav, tips og råd ved utfylling av skjema for snøskuterløyve").