Retningsliner for tildeling av løyve for motorferdsel i utmark

Legeerklæring. Dette skjemaet skal fyllast ut av lege og skal ligge vedlagt søknaden om løyve til bruk av snøskuter på grunn av funksjonshemming