Mentorordninga starta i 2017 og var ei prøveordning fram til og med 2019. Frå 2020 blei det sett av midlar på jordbrukavtalen til ordninga. Agder har vore med heilt frå starten av prøveordninga kom i stand i 2017, og der har vore mange gode tilbakemeldingar!

HER kan du lese meir om ordninga