Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding til barnevernstenesta

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Det blir ikkje kravd at du har observert det som meldinga di refererer til, men du bør kunne identifisere kjelda til informasjonen. Eit rykte blir ikkje sett på som ei melding. Barnevernstenesta skal

  • leggje bort meldinga dersom ho er klart grunnlaus
  • starte undersøking dersom det er grunn til å tru at det er behov for tiltak etter barnevernlova 
  • leggje bort meldinga dersom vilkåra i lova ikkje er oppfylte

  Offentlege instansar har plikt til å varsle barnevernet dersom dei har grunn til å tru at born blir utsette for grov omsorgssvikt.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå barnevernlova §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

  Lover

  Barnevernloven
  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan melde frå til barnevernstenesta skriftleg eller munnleg, over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga di kan òg vere anonym.

  Setesdal barnevern
  Postboks 4
  4747 Valle

  Telefon: Marie Lovise Johnsen: 94 51 48 23

  Epost: marie.johnsen@valle.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan éi veke, gjennomgå innkomne meldingar og vurdere om meldinga skal følgjast opp med undersøkingar. Du skal få ei stadfesting innan tre veker om at meldinga er teke imot. Dette gjeld ikkje når meldinga er klart grunnlaus.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Setesdal Barnevern
  Telefon:37 93 75 00
  Postadresse:P.b. 4 4747 Valle
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 12:22
  Gyldig til
  2020-11-30