Ha klart følgjande informasjon:

  • Kor har du vore?
  • Kva tid kom du tilbake til Noreg?
  • Navn
  • Alder
  • Kjønn
  • Telefonnummer
  • Har du symptom?

Bakgrunnen for at vi ønskjer denne informasjonen, er for å kartlegge behovet for naudsynte helsetiltak framover i tid

Kontaktinformasjon

Vi ønskjer fortrinnsvis beskjed på e-post, men er og tilgjengelege på telefon.

E-post: jorunn.tveiten@bygland.kommune.no
Telefon (i tida 08:00 - 14:00): 911 10 075

Vi gjer merksame på at dette telefonnummeret kun er for registrering av karantenetilfelle. Det er ikkje muleg å få svar på medisinskfaglege spørsmål!

Lenker til meir informasjon

Du kan lese meir på regeringa sine sider: Informasjon om reiser og koronavirus (Utenriksdepartementet)

Les meir om karantene og isolering på Folkehelseinstituttet sine nettsider.