Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Matlevering

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Bur du heime og har problem med å få laga middag til deg sjølv, kan du få maten levert. Tilbodet kan vere varm eller frosen middag som blir levert heim til deg éin eller fleire dagar i veka.

  Målgruppe

  Eldre eller funksjonshemma som bur heime

  Kriterium/vilkår

  Sjukdom, alder eller andre årsaker gjer at du ikkje er i stand til å ta vare på ernæringsbehovet ditt.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Tenesta er ikkje lovpålagd. Matlevering kan bli gjeven for å dekkje eit hjelpebehov som gjev rett på tenesta. I slike tilfelle blir tenesta gjeven etter helse- og omsorgstenestelova. Sjå blant anna helse- og omsorgstenestelova § 3-2 

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

  Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om matlevering, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på vegner av deg, må vedkommande ha fullmakt.

  Avdelingsleiar: 90 95 28 59

  Vedlegg

  Du må leggje ved fullmakt dersom det er nokon som søkjer for deg.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Pleie og omsorg
  Telefon:37 934785 / 94502932
  Postadresse:Byglandsheimen 4745 BYGLAND
  Besøksadresse:Byglandsheimen 4745 BYGLAND
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:44
  Gyldig til
  2020-11-30