Birger Nygård & søn har kjøpt Rådahlsgraver for å utføre drenering på dyrka mark. 

Dei har teke initiativet til desse markdagene og det vil også vere med representantar frå Norsk Landbruksrådgiving, som vil orientere om det statlege grøftetilskotet og svare på spørsmål av fagleg karakter om drenering.

 

Meir informasjon finn du her:

Markdagar om drenering med Rådahlsgraver
Nygård-Aradren filterrøyr
Nygård-Landbruksdrenering - Agder med Rådahlsgraver