Valle radio presenterer lydfilene frå møte i Setesdal Interkommunalt politisk råd (tidlegare Setesdal regionråd).

HER er lenka til oversikten over møte