Lokalmedisinske tenester Setesdal er eit interkommunalt helsesamarbeid der Evje og Hornnes kommune er vertskommune.
Helseeininga er lokalisert til Sentrumsbygget på Evje. 

LMT Setesdal består av: Leiar, ruskoordinator, systemansvarlig IKT helse og omsorg, koordinator for Hukommelsesteamet, kreftkoordinator og audiograf (hørsel). I tillegg bidrar spesialisthelsetenesta med kardiologtjeneste ein dag i veka.

 

Les meir om: