Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline24. februar kl. 10:06

Hugs søknadsfristen for å søkje plass i barnehage og SFO er 1. mars

Les meir clear

Leirskuleopphald

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Leirskule eller skuletur med minst tre overnattingar er ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa.
  Skulane skal sjølv kunne velje korleis turen skal organiserast ut frå lokale forhold og høve. Krava som blir stilte, er at turen må ha ei lengd på minst tre overnattingar og at ein del av aktivitetane på turen skal vere opplæring. Turen skal planleggjast saman med elevar og foreldre, og det skal takast omsyn til ulike behov blant elevane.

  Pris for tenesta

  For eleven er leirskuleopphaldet gratis.
   
  For skuleturar utanom leirskule kan det koma kostnader til mat. Turen treng ikkje finansierast av skulen. Ein skuletur kan til dømes finansierast ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.
   
  Ein føresett eller ein foreldregruppe kan donera pengegåver til ein slik skuletur, men gåva må gjevast anonymt, og må koma heile elevgruppa til gode.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b.

  Lover

  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Gratisprinsippet

  Utestengelse fra skoletur som sanksjon

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:34
  Gyldig til
  2020-11-30