Frå og med 1. september 2016 har kommunane Bygland og Evje og Hornnes felles legevakt.

Kommunehuset 1. høgda, 4745 Bygland, kl. 08.00 - kl. 15.30, tlf. 37934730.

Legehjelp utanom kontortid (dvs. før kl 08.00 og etter kl 15.30): 116117. Du får då kontakt med ein sjukepleiar som tek kontakt med legen dersom du treng tilsyn av lege.
Legen som er på vakt vil etter avtale møte deg på Evjeheimen legekontor eller på Bygland legekontor. Dersom legen meiner det er nødvendig, kan og heimebesøk vere aktuelt.

Treng du lege på dagtid måndag til fredag, må du ringe fastlegen.

Opningstid:
Kl 15:30 - 08:00 på kvardagar, helger og heilagdagar

Telefonnummer:
116117

Ved akutt alvorleg sjukdom - ring 113.

Nyttige telefonnummer:

  • Brann: 110
  • Politi: 112 eller lokalt 02800
  • Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
  • Krisetelefonen for kvinner: 38 10 22 00
  • Kirkens SOS: 81 53 33 00
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111