Bygland legekontor:

Legekontoret på Bygland/Byglandsjord har legevakt frå 08:00 - 15:30 på kvardagar. Tlf: 37 93 47 30

Kommunane Bygland og Evje og Hornnes har felles legevakt frå 15:30 - 23:00 og frå 08:00 - 23:00 i helg og på heilagdagar. Etter klokka 23:00 er det Arendal legevakt som har vakt.

Tlf 116 117

Du får då kontakt med ein sjukepleiar som tek kontakt med legen dersom du treng tilsyn av lege. Legen som er på vakt vil etter avtale møte deg på Evjeheimen legekontor eller på Bygland legekontor. Dersom legen meiner det er nødvending, kan og heimebesøk vere aktuelt.

Du kan bestille time hjå legen via SMS/internett på www.legeisetesdal.no

Ordinære opningstider for legekontora:

Bygland legekontor  
Måndag 09:00 - 15:00
Tysdag 09:00 - 15:00
Onsdag Stengt
Torsdag 09:00 - 15:00
Fredag Stengt
   
Byglandsfjord legekontor  
Onsdag 09:00 - 15:00
Fredag 09:00 - 15:00