Desse vallistene blei godkjende i møtet:

  • Arbeidarpartiet
  • Høgre
  • Pensjonistpartiet
  • Senterpartiet

Du finn vallistene lenger nede på denne sida.

Vallistene ligg og til gjennomsyn på kommunehuset i Bygland