Føremålet med planen er tilrettelegging for masseuttak.

Planvedtaket kan klagast på i samsvar med §§ 12-12 og 1-9, jf Kap VI i forvaltningslova.

Klage må vere sett fram skriftleg til Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland innan 11.01.2019.

Krav til erstatning etter Plan- og bygningslova §15-2 og krav om innløysing etter same lov §15-3, må setjast fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjord. Eventuelle krav må fremjast til Bygland kommune.

Dokumenter i saka:
​Detaljplan for Nesmoen

Reguleringsføresegner

Plandokument