Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustad, bryggje og teknisk infrastruktur .
Vedteken plan med vedlegg er å finne i planregisteret på kommunen si heimeside.

Planvedtaket kan klagast på i samsvar med §§ 12-12 og 1-9, jf. Kap. VI i forvaltningslova.

Klage må vere sett fram skriftleg til Bygland kommune, sentrum 18, 4745 Bygland innan 20.07.2023.

 

Krav om erstatning etter plan- og bygningslova § 15-2 og krav om innløysing etter same lov § 15-3 må vere sett fram seinast tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Oversikt over dokumenta finn du lenger nede på sida under "Vedlegg"