Kulturskulen har ledige plassar på kunst og håndverk og song i Bygland.

Kontakt Avdelingsleiar for kulturskulen Linda Evensen for spørsmål

M +47 95 99 18 49 | E Linda.Evensen@e-h.kommune.no