Bygland kommune deler ut kulturpris annankvart år. Kommunen legg ut annonse og ber om innspel.
Prisen skal gå til enkeltpersoner eller lag/forening som på ein særskilt måte har gjort ein innsats for kulturlivet i Bygland.

Framlegga blir handsama politisk av formannskapet. I år vedtok formannskapet at Britt Haugen skulle få kulturprisen 2020.

Ein vil vidare sitere framlegg til mottakar av kulturprisen:

«Mottakar at kulturprisen i 2020 har vore ei eldsjel innanfor musikklivet for store og små sidan ho kom til kommunen. Ho er ei allsidig allround kvinne, og har vore og er ein stor kulturformidlar. Ho  har bidrege med spel og song i kommunen i over 40 år. Ho er ein stor ressurs i Bygland, og fortener ei oppmuntring som takk for godt og verdifullt arbeid.

Mottakaren har bidrege på følgjande måte:

  • Ho har vore organist i kyrkjene våre i mange år 
  • Ho har bidrege med song i kyrkjesamanheng
  • Ho stiller som organist i gravferder, bryllaup og i andre tilstelningar i kyrkja, på bedehusa, på grendehus, på Byglandsheimen , skulen, 17 mai festar, joletrefestar mm.
  • Ho har bidrege med song og spel på Byglandsheimen utallege gonger
  • Ho spela for barnekoret på Byglandsfjord i 10 år
  • Ho stilte opp for barneforeninga og sundagsskulen på Bygland
  • Ho var med å stifte Vonheimkoret, og bidreg med song og spel der
  • Ho var også med i Ottar Rygg sitt bygdekor

Dikt frå framlegg til kulturpriskandidat:

«Ei hjelpsam sjel frå Øvre lida
Som spelar orgel og syng ved sida,
Ein verdig vinnar av årets pris
For ho fydder kravæ på adde vis»

Grunna koronasituasjonen kunne ikkje prisen delast ut på same måte som tidlegare. Prisen vart difor delt ut i ei mindre forsamling.

Prisen vart delt ut på diakonisamling på Vonheim bedehus, torsdag 29.10 av ordførar Sigbjørn Fossdal og kulturleiar Anne Fauske. Kulturprisvinnaren mottok diplom, ei tine laga av lokal kunstnar med gravering, blomar og eit tilskot på kr. 5000.

Vi gratulerer Britt Haugen med kulturprisen 2020!