Planteksta er i all hovudsak skriva av historikar Leonhard Jansen, og me ønskjer å takke han for solid arbeid.

​Bygland kommune sin kulturminneplan