Planteksta er i all hovudsak skriva av historikar Leonhard Jansen, og me ønskjer å takke han for solid arbeid.

Det vil framover bli arbeidd meir med dokumentet sin layout, slik at det blir endå meir lesarvenleg.

Bygland kommune sin kulturminneplan